Osnivač i izdavač:
Media Lobby d.o.o.
Sarajevo, Antuna Hangija 61

IB 201915030009

Direktor: Borjana Simić

Glavni i odgovorni urednik: Jovica Jole Petković

Izvršni urednik: Marko Šikuljak


Štampa: DNN

faktor@medialobby.ba
www.faktormagazin.ba

Faktor je registrovan u ISSN centru Nacionalen i univerzitetske biblioteke BiH /ISSN 2303-7369 Žig Faktor je zaštićen u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH pod brojem BAZ 1518985