PREF – Zarađuju za penziju od Koka-Kole, IBM-a, Fejsbuka, Blekberija…

PREF – Zarađuju za penziju od Koka-Kole, IBM-a, Fejsbuka, Blekberija…

Alijanz, Amgen, Epl, AT&T, Berkšir Hatavej, Blekberi, Koka-Kola, IBM, Meta Platforms (Fejsbuk) samo su neke od vodećih svjetskih kompanija čije akcije je kupio Penzijski rezervni fond Republike Srpske (PREF). Njegov direktor Miloš Grujić u razgovoru za Faktor otkriva i da se imovina PREF-a na kraju 2021. povećala za više od 10 odsto u odnosu na godinu ranije. „Igraju” oprezno, ali pametno na svjetskom tržištu pa imaju razlog i da se pohvale. „Sve prodaje koje smo realizovali u inostranstvu značajno premašuju prilive koje bismo ostvarili ulaganjem u obveznice domaćih emitenata. Štaviše, imali smo realizovane prodaje kod kojih smo zaradili više od sto odsto. Potom, na određenim pozicijama smo za nekoliko mjeseci zaradili više od 50 procenata”, potvrđuje Grujić.

FAKTOR: Da li je rano za sagledavanje rezultata u prethodnoj godini?

Grujić: Nije rano. Mi već na kraju godine znamo kako smo „odigrali“.

Međutim, praksa je da sa finansijskim rezultatima i mišljenjem revizora prvo upoznamo Nadzorni odbor, onda skupštinu, a tek onda širu javnost. Zadovoljni smo rezultatima.

U potpunosti smo ispunili finansijski plan i postigli smo zacrtane ciljeve.

Od osnivanja do sada smo svake godine imali dobit i dobijali smo pozitivno mišljenje od međunarodnih revizorskih kuća i za Penzijski rezervni fond Republike Srpske i za Društvo.

FAKTOR: Koliko od toga isplaćujete u budžet, a koliko Fondu PIO?

Grujić: U skladu sa Zakonom o PREF-u, godišnja neto dobit može se isplatiti osnivaču – Fondu PIO isključivo za finansiranje tekućih penzija korisnika, pod uslovom da iznos isplaćene neto dobiti ne bude veći od 50 odsto vrijednosti dividendi koje je PREF primio u novcu i 50 odsto prihoda od kamata koje je ostvario PREF.

U maju smo uplatili dividendu u iznosu od 5,08 miliona KM u budžet.

Iznos koji je isplaćen po tom osnovu od osnivanja je oko 57 miliona maraka.

Za 10 godina poslovanja ostvaren je profit u prosjeku od 7,3 miliona KM godišnje, a Fondu PIO je, u prosjeku, isplaćeno više od pet miliona KM dividende godišnje.

Očekujemo da ćemo dividendu u budžet da isplaćujemo u istom procentualnom odnosu kao i do sada.

FAKTOR: Često ističete restrukturiranje portfelja. Kako protiče taj proces i kakvi su dosadašnji efekti?

Grujić: U protekloj godini prodali smo naše pakete u devet emitenata i realizovali prihod od oko milion maraka.

Nikad nismo prodavali niti ćemo prodavati akcije samo zato što u određenom trenutku postoji interes za kupovinu našeg paketa. Dajemo prodajne naloge počevši od cijena za koje mi smatramo da su adekvatne u određenom trenutku.

Ranije su prodajne cijene bile značajno manje od nabavnih vrijednosti tih akcija po osnovu odluke o osnivanju PREF-a.

S tim u vezi, realizovani su određeni gubici.

Period iza nas je pokazao da zadržavanje većine takvih akcija u portfelju PREF-a ne bi dovelo do prihoda od dividendi, jer ta akcionarska društva uglavnom ne ostvaruju dobit ili ne isplaćuju dividendu.

Štaviše, poštovanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i principa opreznosti i prošle godine nas je primoralo da dio negativnih revalorizacionih rezervi priznamo na teret rashoda u bilansu uspjeha.

Taj otpis se odnosi na preduzeća kod kojih je otvoren stečaj i gdje su očekivanja da će doći do stečaja.

Od osnivanja Fonda do sada ukupan iznos otpisa po ovom osnovu je veći od 35 miliona konvertibilnih maraka.

Probleme nismo „gurali pod tepih“ već smo se suočavali sa njima.

Uprkos tome, svake godine ostvarujemo dobit, a imovina je sigurnija, likvidnija, bolje diverzifikovana i manje rizična nego ranije.

Ovi pokazatelji su rezultat naše strategije još od osnivanja – kontinuiranog restrukturiranja portfelja uz ulaganje u likvidne instrumente koji nose stabilan prinos.

Cilj nam je ostvariti strukturu portfelja u kojem dominantnu ulogu imaju najmanje rizični, ali profitabilni finansijski instrumenti.

S tim u vezi, na kraju 2021. godine oko 130 miliona konvertibilnih maraka ili oko pola portfelja PREF-a bilo je u dužničkim instrumentima, bankarskim depozitima, hartijama u inostranstvu i u gotovini.

FAKTOR: Kad već spominjemo hartije u inostranstvu, dolaskom pandemije najveća novina je predstavljala izlazak na strana tržišta. Kakvi su efekti tog poteza?

Grujić: Iz pozicije PREF-a, kao velikog ulagača, vukli smo racionalne poteze. Iskoristili smo pad na stranim tržištima i, postepeno ali sigurno, jedan dio imovine relocirali na strane berze.

Na kraju 2021. godine je oko 22 miliona maraka ili oko 8,5 odsto od neto vrijednosti imovine predstavljalo je ulaganja u stabilne i niskorizične hartije u inostranstvu.

Ohrabruje nas i raduje da smo ostvarili prilive u vidu dividendi i kapitalne dobiti upravo iz drugih finansijskih sistema.

Metaforički, to je kao izvoz na licu mjesta.

Ilustracije radi, sve prodaje koje smo realizovali u inostranstvu značajno premašuju prilive koje bismo ostvarili ulaganjem u obveznice domaćih emitenata.

Štaviše, imali smo realizovane prodaje kod kojih smo zaradili više od sto odsto.

Potom, na određenim pozicijama smo za nekoliko mjeseci zaradili više od 50%.

Nisu sve transakcije tako spektakularne.

Ne ulažemo velike iznose iznosima, ali bez sumnje, operacijama na stranim tržištima, opravdali smo dobijeno povjerenje, ali i diplome i licence.

Ponosan sam na tim zaposlenih te na sjajno funkcionisanje i organizovanje poslovanja u Društvu za upravljanje PREF-om.

Rezultata PREF-a ne bi bilo da nema svakodnevnog zalaganja zaposlenih.

Naš tim je i u otežanim uslovima rada zbog pandemije u potpunosti odgovorio svim operativnim i razvojnim izazovima.

Zadovoljstvo i privilegija je sarađivati sa najperspektivnijim, vrijednim, obrazovanim i odgovornim ljudima na našem finansijskom tržištu.

Znanja, zvanja i vještine svih sadašnjih i bivših zaposlenih su utkani u sve investicione odluke, zastupanje PREF-a na sjednicama skupština akcionara i procjeni vrijednosti finansijskih instrumenata.

FAKTOR: Kakvi su dalji planovi poslovanja PREF-a?

Grujić: Nedavnim izmjenama Zakonu o PREF-u dobili proširenu mogućnost ugovornog sufinansiranja projekata ili drugih finansijskih sporazuma radi podjele rizika ulaganja s međunarodnim finansijskim organizacijama i multilateralnim razvojnim bankama.

U budućnosti planiramo da koristimo ovu mogućnost istovremeno sa ulaganjem na strana tržišta.

Nastojaćemo da i dalje unapređujemo dobre odnose sa domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama, domaćim i stranim investitorima, te sa preduzećima iz našeg portfelja u cilju ostvarenja što boljih rezultata.

Na ovaj način ćemo stvoriti još kvalitetniji portfelj, čime ćemo nastaviti da osiguravamo redovne prilive novca za izmirenje svih trenutnih i procijenjenih budućih obaveza koje Fond ima.

Paralelno sa tim i redovnim aktivnostima i dalje razmatramo zajednička ulaganja po uzoru na osnivanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Osim toga, kroz učešće u radu upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima iz portfelja PREF-a nastojimo da budemo uključeni u poslovanje emitenata iz našeg portfelja i da pružimo podršku ostvarivanju boljih poslovnih rezultata tih privrednih društava.

Zadržavanjem i čak povećavanjem našeg vlasništva u određenim domaćim emitentima smo pokazali da vjerujemo u te emitente.

Daćemo maksimalan doprinos ostvarivanju još boljih rezultata domaćih emitenata.

Prema tome, kao i do sada, nastavićemo da značajnu pažnju posvećujemo unapređenju korporativnog upravljanja u privrednim društvima iz portfelja PREF-a.

Upravljačku funkciju ćemo obavljati kroz stalni dodir s našim predstavnicima u tim preduzećima u skladu sa usvojenom investicionom politikom.

Jedan od pravaca našeg djelovanja biće i zagovaranje usvajanja dividendne politike kod emitenata kod kojih imamo vlasničko učešće.

FAKTOR: Šta mogu da očekuju penzioneri od poslovanja PREF-a?

Grujić: Naša misija jeste da se brinemo o starijoj populaciji.

Penzijski sistem pokušavamo učiniti stabilnijim ne samo u sadašnjem vremenu, nego i dugoročno, što smo pokazali kao učesnici u osnivanju prvog dobrovoljnog penzijskog fonda.

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Rezervnog fonda, a radi podrške obezbjeđenju dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj.

Međutim, osim ispunjavanja misije fonda, kroz razne aktivnosti i donacije smo se trudili da, u okviru svojih mogućnosti, pomognemo koliko možemo penzionere, udruženja penzionera, lica sa invaliditetom i druge ugrožene kategorije.

Kao i do sada, svjesni smo povjerenja koje su nam ukazali Vlada Republike Srpske i naš osnivač – Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Ponosni smo na saradnju sa njima i trudimo se da opravdamo ukazano povjerenje.

SAVJET ZA GRAĐANE!

FAKTOR: Kada već pominjete prilike za zaradu u inostranstvu, da li imate određene savjete za građane?

Grujić: Iako ulažem veliki trud u svoj posao, objavljene naučne i stručne radove i prisustva na raznim konferencijama, nijednim gestom ne preporučujem brzu kupovinu ili prodaju određenih hartija od vrijednosti.

Uvijek naglasim da dobici ili gubici uzrokovani tumačenjem informacija koje podijelim idu na vlastitu odgovornost.

Međutim, svaki put naglasim nužnost štednje i ulaganja kako trenutno tako i za „treće doba“.

Ulaganje u neke akcije, prije svega one koje ulaze u sastav najpoznatijih berzanskih indeksa, kompanija iz SAD, a u cilju ostvarenja kapitalne dobiti ili dividende ne samo da nije loše nego je i preporučljivo.

Moguće je pronaći dosta relativno bezbrižnih prilika koje isplaćuju dividendu svaka tri mjeseca.

Ipak, vijesti sa svjetskih berzi već dugo podsjećaju na one od prije petnaestak godina.

Zato bih preporučio da se „mali“ ulagači obrazuju i savjetuju sa stručnjacima.

U Banjaluci imamo sjajne ovlaštene stručnjake, brokere, savjetnike i menadžere sa referencama i rezultatima.

autor: Faktor, tekst je izašao u štampanom izdanju FM 30, od 13.januara 2022. godine.

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.