RAK pokrenuo postupak protiv FACE TV!

RAK pokrenuo postupak protiv FACE TV!

Podstaknuta reakcijama jednog dijela javnosti u BiH nakon emitovanja Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem od 29.10.2022. na Fejs TV, Regulatorna agencija za komunikacije je po službenoj dužnosti pokrenula preliminarni postupak protiv navedenog nosioca dozvole.

 

„Razlog za hitnu reakciju Agencije je činjenica da je jedan dio javnosti u BiH bio uznemiren mogućim korištenjem riječi koja je nedopustiva u javnom medijskom prostoru (‘ubiti’) u navedenom programskom sadržaju, a koja bi mogla biti protumačena kao podsticanje na izvršenje krivičnih djela, te posmatrana u kontekstu odredbi Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, član 3. (Osnovni principi) stav 9“, navodi se u saopštenju RAK-a.

Audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija neće prenositi jasan i neposredan rizik od uzrokovanja negativnih posljedica koje uključuju, ali se ne ograničavaju na smrt, povrede, štetu nanesenu imovini ili drugu vrstu nasilja, ili ometanje policijskih aktivnosti i medicinskih usluga ili aktivnosti drugih službi za održavanje javnog reda i sigurnosti.

Kao i člana 4. stav 2. koji propisuje zabranu emitovanja sadržaja koji od strane publike može biti protumačen kao podsticanje na nasilje, nered i nemire, ili koji bi mogao izazvati ili podsticati krivična djela.

Agencija će, kako navode, u okviru zakonskih nadležnosti kao što postupa u svakom drugom slučaju prema bilo kojem nosiocu dozvole, provesti postupak provjere poštovanja primjenjivih pravila i propisa u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku rješavanja povreda uslova dozvole i propisa Agencije.

„O rezultatima provedenog preliminarnog postupka javnost će biti blagovremeno obaviještena“, navode iz Agencije.

(ATV)

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.