Pogledajte kako će izgledati budući banjski kompleks „Slatina“

 Budući banjski kompleks „Slatina“, koji će biti građen narednih nekoliko godina, osim objekata za medicinsku rehabilitaciju sadržavaće, između ostalog, i ugostiteljske sadržaje, kongresnu salu s

više