Poskupljuje i DAN ZATVORA – Sa 50 na 100 KM!!!

Poskupljuje i DAN ZATVORA – Sa 50 na 100 KM!!!

Predloženim izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS uskoro bi trebao da bude uduplan iznos koji osuđenici plaćaju ako zatvorsku kaznu žele zamijeniti novčanom.

Prema dosadašnjem Krivičnom zakoniku Srpske, zatvorske kazne do godinu dana mogle su se zamijeniti za novčane, tako što se svaki dan zatvora mijenjao za iznos od 50 maraka, a sada je taj iznos povećan na 100 KM.

Takođe dodatna izmjena u vezi sa ovom odredbom predstavlja to što sud više ne odlučuje o zahtjevu za zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom.

„Predložene izmjene predviđaju da se izrečena kazna zatvora koja ne prelazi godinu dana na zahtjev osuđenog zamjenjuje novčanom kaznom, bez mogućnosti suda da odlučuje da li će zahtjevu osuđenog udovoljiti ili ne“, kaže se u predloženim izmjenama.

Dosadašnjim, odnosno postojećim odredbama KZ-a propisano je da izrečenu kazna zatvora koja ne prelazi jednu godinu dana sud može na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom, dok sada kaže da će se kazna na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom.

U Krivičnom zakoniku Republike Srpske navodi se, između ostalog, da se u presudi određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od 15 dana, niti duži od tri mjeseca.

„U opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osuđeni novčanu kaznu plati u ratama, s tim da rok isplate ne može biti duži od jedne godine“, navodi se u ovom dokumentu.

Kako se dodaje, ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelimično u određenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom.

autor:glassrpske/faktormagzin. foto: KPZ Tunjice

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.