UKC uvodi moderan i efikasan oblik liječenja psihijatrijskih bolesti – transkranijalnu magnetnu stimulaciju

Nakon završena dva kruga edukacije online i današnje završne edukacije pod mentorstvom i supervizijom specijaliste za aplikaciju transkranijalne magnetske stimulacije Matijasa Kienlea iz Danske, UKC

više