Kad porodični doktor otvara bolovanje: Osiguranici imaju pravo da se žale i to u OVIM SLUČAJEVIMA

Kad porodični doktor otvara bolovanje: Osiguranici imaju pravo da se žale i to u OVIM SLUČAJEVIMA

Postojanje osnova i dužina trajanja privremene spriječenosti za rad utvrđuje se na osnovu pregleda osiguranika kod doktora specijaliste.

Ito kod doktora specijaliste u zdravstvenoj ustanovi koja ima zaključen ugovor sa FZO RS iz odgovarajuće grane medicine i koji se u medicinskom nalazu jasno izjasnio da osiguranik nije sposoban za rad napominju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Za utvrđivanje bolovanja do 30 dana nadležan je porodični doktor, koji uzima u obzir samo nalaz doktora specijaliste iz odgovarajuće ugovorene zdravstvene ustanove. Za bolovanja preko 30 dana porodični doktor osiguranika upućuje prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene spriječenosti za rad.

– U slučaju da osiguranik nije zadovoljan odlukom prvostepene komisije za ocjenu bolovanja, on ima mogućnost da u roku od tri dana od ocjene u nadležnoj filijali Fonda traži izdavanje rješenja – dodaju u Fondu.

Na to rješenje osiguranik ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja podnese žalbu Fondu, u nadležnoj organizacionoj jedinici.

Autor:srpskaimfo.com

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.