Usvojio set evropskih zakona

Usvojio set evropskih zakona

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je set tzv. 3+2 reformskih zakona na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Preciznije rečeno, delegati Doma naroda dali su podršku Zakonu o organizaciji tržišta vina u BiH, izmjene i dopune Zakona o strancima BiH, u drugom čitanju su usvojeni Zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH.

U prvom čitanju je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH.

Treba reći da su zakoni koji se odnose na vino i strance, naknadno dodati na dnevni red Doma naroda.

Kada je riječ o Zakonu o organizaciji tržišta vina u BiH, njime se utvrđuju principi organizacije ovog tržišta i preciziraju odredbe o proizvodnji grožđa i vina.

Uz ovaj zakon, na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a usvojena i korekcija tehničke prirode, koja podrazumijeva da se omogućava uspostavljanje vinogradarsko-vinarskog registra, koji predstavlja osnov za oživljavanje i dalji razvoj ovog sektora.

Definisano je da u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Zakona budu doneseni odgovarajući pravilnici u ovoj oblasti, čime je ostavljeno dovoljno vremena kako domaćim proizvođačima ne bi bio onemogućen izvoz nakon novembra 2024. godine, što je Evropska komisija odredila kao krajnji rok za usklađivanje zakonodavstva u BiH u području vina i vinogradarstva sa standardima EU.

Ovaj zakon nije podržao delegat SDS-a Želimir Nešković. On je, podsjećanja radi, na početku sjednice kazao da neće glasati za usvajanje evropskih zakona ukoliko na sjednicu ne bude uvršten Prijedlog Zakona o Ustavnom sudu BiH, jer se takođe radi o zakonu koji je evropski. On je podsjetio da će na taj način poštovati odluku Narodne skupštine RS o neizglasavanju podrške za nijedan reformski zakon, sve dok Zakon o ustavnom sudu BiH ne bude usvojen u BiH.

Pored navedenog, Nešković je tokom rasprave istakao da ovaj zakon trenutno nije prihvatljiv jer se radi o prenosu nadležnosti. Ostali delegati nisu imali primjedbe.

Po pitanju izmjena i dopuna Zakona o strancima kojima se želi olakšati boravak digitalnim nomadima u BiH, on je usvojen po hitnom postupku, s ciljem da se dodatno produži njihov boravak u BiH.

Izmjene i dopune ovog zakona odnose se na oblast izdavanja viza, stalni boravak, privremeni boravak stranaca u BiH na osnovu spajanja porodica, obrazovanja, naučnih istraživanja, učešća u programu razmjene ili obrazovnom projektu, obavljanja stručne prakse, volontiranja, zaposlenja visokokvalifikovanih radnika, te rada na osnovu „plave karte“, kao i iz humanitarnih razloga.

Zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH usvojeni su u drugom čitanju.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza u obrazloženju Zakona o slobodi pristupa informacijama istakao je da je bilo potrebno ispuniti 11 preporuka koje je poslala Evropska komisija, kako bi ovaj zakon bio usklađen sa evropskim standardima.

Šefik Džaferović, delegat Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda naglasio je da ne podržava ovaj prijedlog jer su se donošenju zakona usprotivili predstavnici međunarodne zajednice, te on nije nije usklađen sa evropskim standarima.

Delegat Kluba bošnjačkog naroda Džemal Smajić podsjetio je da je BiH prva u regionu donijela Zakon o slobodi pristupa informacijama još 2001. godine, te da se na njemu nije radilo do 2021. godine kada se krenulo u prijedlog izmjene i dopune ovog zakona.

„Bilo je oko 200 prijedloga nevladinih organizacija da se unaprijedi ovaj zakon. Ministarstvo pravde u Savjetu ministara je tada sve ignorisalo i zakon je bio u ladicama do ove godine kada je usvojen u Savjetu ministara“, rekao je Smajić.

Još jedan zakon danas je dobio podršku Doma naroda, a riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o (VSTS) BiH. Njime se uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a i uvode obaveze sudija i tužilaca da prijave imovinu i interse, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu.

Istovremeno se odredbama ovog zakona pojačava disiplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTS-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Šefik Džaferović, predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda rekao je da su se izmjene i dopune trebale donijeti i mnogo ranije, ali da mu ne odgovaraju sve predložene izmjene.

„Do Savjeta ministara je došao jedan prijedlog, a od Savjeta ministara u parlamentarnu proceduru je došao sasvim drugi prijedlog. U Savjetu ministara je dobrim dijelom upropašten prvobitni prijedlog. Danas ću biti uzdržan. Pokušaću vratiti tekst. Ako uspijem, u drugom čitanju ću glasati `za`, a ako ne uspijem, glasaću protiv“, poručio je Džaferović.

S obzirom da je ovaj zakon danas usvojen u prvom čitanju, predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić najavio da će se delegati o ovom zakonskom prijedogu, u drugom čitanju, izjašnjavati na sjednici koja će biti održana 6. septembra.

autor:http://nezavisne.com

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.