Počinje vraćanje nadležnosti: SNSD poslao četiri dokumenta, zakoni BiH prestaju da važe

Počinje vraćanje nadležnosti: SNSD poslao četiri dokumenta, zakoni BiH prestaju da važe

U ime vladajuće koalicije, SNSD je u Narodnu skupštinu poslao dokumente o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na BiH i postupku vraćanja nadležnosti.

U skladu sa ranijim najavama Milorada Dodika, posebna sjednica Narodne skupštine biće održana polovinom novembra.

U parlament Srpske danas su stigla četiri dokumenta: Informacija o prenosu nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH, Informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti, Informacija o pravosudnim institucijama BiH i Informacija o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.

Svaka od ovih Informacija na kraju ima predložene zaključke, koje bi Narodna skupština trebalo da usvoji, a iz njih, za pola godine, da proisteknu zakoni koji bi značili vraćanje nadležnosti na RS.

Kada je u pitanju prva, uopštena Informacija o prenosu nadležnosti, njeni zaključci, osim da NSRS usvaja Informaciju, glase: „Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku od šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske. Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen porenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona iz tačke 2. ovog zaključka. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja“.

Kada je riječ o Informaciji o odbrani, predloženo je da Narodna skupština povuče saglasnost na Odluku od 30. avgusta 2005. i na Odluku o davanju ovlaštenja Vladi RS da potpiše sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH sa Vladom FBiH od 28. decembra 2005.

– Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan sa Vladom FBiH. Narodna skupština zadužuje Vladu da u roku od šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti. Zakon o odbrani BiH i Zakon o službi u Oružanim snagama BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona iz oblasti odbrane i bezbjednosti – glase predloženi zaključci.

Slično je i sa Informacijom o nadležnostima iz oblasti indirektnog oporezivanjima. Narodna skupština takođe povlači saglasnost koju je zaključkom od 30. oktobra 2003. dala da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja prenese na PS BiH kako bi se omogućilo usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH.

Nakon toga, Vlada RS bi u NSRS u roku od šest mjeseci uputila zakon o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i zakon o akcizama RS, što znači da bi nakon toga zakoni BiH prestali da važe u Srpskoj.

Na identičan način planirano je i vraćanje nadležnostiu iz oblasti pravosudnih institucija BiH: Narodna skupština prvo povlači svoju saglasnost iz februara 2004. godine, potom zadužuje Vladu da povuče saglasnost sa Sporazuma o uspostavljanju VSTS BiH, da NSRS predloži zakon o VSTS RS, a nakon toga u Srpskoj više se ne bi primjenjivao Zakon o VSTS BiH.

(Srpskainfo)

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.