Organizovane grupe preuzimaju prebacivanje migranata: Put od Sirije do EU košta i do 12.000 eura

Organizovane grupe preuzimaju prebacivanje migranata Organizovane kriminalne grupe unutar same migrantske populacije preuzimaju poslove prebacivanja migranata preko državnih granica do zemalja Evropske unije, pa i

više