Srbi masovno napuštaju Obavještajnu agenciju BiH – Ne žele da rade protiv Republike Srpske!

U novom broju 𝐅𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚 čitajte: Haotično stanje u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji (OBA) BiH poprima elemente panike. Većina srpskih kadrova, koji razmišljaju svojom glavom planira da napsuti

više