PRAVOSLAVLJE PRED RASKOLOM Da li je Vaseljenski patrijarh Vartolomej pod uticajem Pravoslavne crkve Ukrajine

Posjeta Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja Litvaniji mogla bi ozbiljno da promijeni sliku svjetskog pravoslavlja, na putu ka novoj “velikoj šizmi” (globalnom raskolu), jer omogućava stvaranje paralelne

više