Nakon osam sinova Milićevići dobili kćerkicu: Vaskrs ispunjen ogromnom srećom

Nakon osam sinova dobili kćerkicu Osam sinova, jedna djevojčica, „supermama“ Vesna i „supertata“ Slobodan. Ukupno jedanaest članova čini porodicu Milićević, a ove godine dočekuju Vaskrs

više