Revizori ZAKLJUČILI JEDINICE – Za kraj godine više negativnih revizorskih izvještaja

Revizori ZAKLJUČILI JEDINICE – Za kraj godine više negativnih revizorskih izvještaja

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je  u posljednjoj sedmici stare godine objavila nekoliko revizorskih izvještaja, od kojih se neki odnose na zdravstvene ustanove, a koje su dobile negativno mišljenje revizora.

Riječ je o Univerzitetskoj bolnici Foča i Domu zdravlja “Vaso Pelagić” Čajniče, koji su za obje komponente finansijske revizije za 2021. godina dobili negativnu ocjenu revizora.

Revizori su tako ocijenili da je u bolnici Foča, na neodređeno vrijeme, zaposleno čak 49 osoba više od broja predviđenog njenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta!

Od tog broja, njih 10 je zaposleno na radnim mjestima koja uopšte nisu sistematizovana, a 39 ih je višak na mjestima koja postoje po sistematizaciji, čime je prekršen Zakon o radu.

Tokom revizije utvrđeno je da je bolnica u Foči prilikom obračuna plata rukovodiocima organizacionih jedinica i zaposlenima na specijalizaciji, naknada plata po osnovu obavljenog dežurstva i pripravnosti i uvećanja osnovne plate po osnovu posebnih i otežanih uslova rada kršila Zakon o platama zaposlenih osoba u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske i Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj.

Prekršen je i Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, jer ta bolnica nije uopšte uspostavila pomoćne knjige nepokretnosti, postrojenja i opreme, na šta je zakon obavezuje.

Revizori su utvrdili i da je kršen Zakon o javnim nabavkama.

Tako su nabavke sredstava za higijenu, goriva, usluga zbrinjavanja medicinskog otpada, reagenasa, medicinskog potrošnog materijala, servisiranja medicinske opreme, potrošnog materijala za dijalizu, namještaja, gasa, opreme za video nadzor, lijekova i medicinskog materijala, alata i inventara, održavanje vozila i kompjuterske opreme u ukupnom iznosu od 777.886 KM izvršene bez provođenja procedura javnih nabavki.

Revizori su utvrdili i „katastrofalno“ stanje u finansijskim izvještajima, kršenje čitavog niza međunarodnih računovodstvenih standarda i pravilnika, a negativno mišljenje za ovaj segment finansijske revizije argumentovali su sa čak 8 kvalifikacija.

Ništa „ljepši“ nije ni revizorski izvještaj za Dom zdravlja “Vaso Pelagić” u Čajniču gdje su revizori, takođe, utvrdili kršenje zakona.

– Jedna osoba zaposlena je na radnom mjestu koje nije sistematizovano, a na četiri radna mjesta na kojima je sistematizovan po jedan izvršilac zaposlena su dva izvršioca, što nije u skladu sa Zakonom o radu – navodi se u izvještaju.

Dodaje se je putem blagajne vršeno plaćanje nabavki roba i usluga za različite namjene iznad propisanog iznosa za pojedinačne transakcije, a polog novca na poslovne račune nije vršen u propisanim rokovima.

Revizori su utvrdili i da su primjenjeni koeficijenti za obračun naknada za dežurstvo zaposlenih veći u odnosu na koeficijente propisane Zakonom o platama zaposlenih osoba u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.

– Dom zdravlja „Vaso Pelagić“ Čajniče zaključio je 12 ugovora o djelu za poslove u okviru redovne djelatnosti i za sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Nabavke materijala, goriva, uglja, opreme i usluga u iznosu od 62.057 KM izvršene su bez provođenja procedura javnih nabavki, što nije u skladu Zakonom o javnim nabavkama – navodi se, između ostalog, u mišljenju revizora.

autor:srpskainfo, foto: faktormagzin

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.