Hifa-Petrol će u Incelu skladištiti tečni naftni gas, naftu i derivate???

Hifa-Petrol će u Incelu skladištiti tečni naftni gas, naftu i derivate???

Kompanija Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo, podružnica Banjaluka, podnijela je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat skladištenja tečnog naftnog gasa (TNG) u nadzemnim rezervoarima i robno-transportni terminal u Poslovnoj zoni a.d. Banja Luka – Incel.

Podsjećanja radi, Hifa-Petrol je u prošle godine u spomenutoj Poslovnoj zoni kupila objekat za punjenje TNG boca i prenosnih rezervoara radi skladištenja tečnog naftnog gasa TNG u tri nadzemna rezervoara ukupnog kapaciteta 450 m3 – 3x 150 m3. Ukupna površina lokacije je 5.010 m2, piše Akta.ba

Prema dokumentaciji kompanija planira korištenje robno transportnog terminala za pretakanje naftnih derivata iz vagon cisterni.

Gas bi se vozom dopremao na industrijski kolosjek, a zatim preko terminala (pretakališta) prebacivala u kamion cisterne.

Iz cistreni u kamione

Nakon toga kamionai odvozili ka poslovnim jedinicama koje nemaju skladištenje na svojoj lokaciji.

Na predmetnoj loakciji vršio bi se i pretovar ostale robe, kao što su metal i drvo, koji bi se privremeno skladištio do odvoza na tržište.

Predmetna lokacija nalazi se u neposrednoj blizini industrijskog kolosjeka.

Hifa petrol predviđa da će vagonima transportovati naftne derivate te ih pretakati u skladišne nadzemne rezervoare za gas propan-butan.

Na njoj je planirana gradnja tri nadzemna rezervoara za skladištenje tečnog naftnog gasa TNG.

Ukupni kapacitet bi bio 450 m3 (3x 150 m3).

Hifa petrol

Potom je predviđena gradnja robno transportnog terminala (pretakalište) naftnih derivata sa industrijskog kolosjeka iz vagon cisterni u auto-cisterne.

Te gradnja tehničkih objekata za pretovar ostalih roba (metal, drvo) ali i dva privremena skladišta za metal i drvo.

Na predmetnoj lokaciji vrši se transport naftnih derivata (dizel, mazut, benzin).

Zatim će se pomoću transportne pumpe i crijeva, preko izmjenjivača toplote,pretakati u kamion-cisterne i odvoze na tržište kupcima.

Transport TNG-a veši se u skladišne rezervoare gdje se privremeno skladište do odvoza na tržište cisternama.

Hifa petrol planira i pretovar drugih vrsta robe

Ostale robe (metal, drvo) se istovaraju dizalicom iz vagona i prebacuju u kamione, i dalje na tržište kupcu ili se privremeno skladište na definisanim mjestima do odvoza na tržište.

Pod opremom robno transportni terminal podrazumijevaju se priključni cjevovodi i druga oprema.

Pretakanje bi se obavljalo danju, a u slučaju da se vrši noću, pretakalište je osvijetljeno električnim osvjetljenjem prema odredbama propisa o električnim postrojenjima.

U skladu sa Pravilnikom o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu procijennjeno je da je potrebno pokrenuti postupak Prethodne procjene o uticaju na životnu sredinu projekta.

Studiju je izradilo preduzeće Eco Trade d.o.o Gradiška.

Akta.ba podsjeća da je nosilac cjelokupnog projekta kompanija Hifa-Petrol iz Sarajeva tačnije podružnica Banjaluka.

autor:bl-portal.com foto:bl-portal.com

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.