Hifa-Petrol će u Incelu skladištiti tečni naftni gas, naftu i derivate???

Kompanija Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo, podružnica Banjaluka, podnijela je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu

više