Sud BiH POTVRDIO optužnicu u predmetu Dobrovoljačka – Ejup Ganić i drugi idu na optuženičku klupu

Sud BiH potvrdio je optužnicu Tužilaštva BiH koja optužene Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bahtu, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušinu, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba,

više