Kalinić: КANDIDATSКI STATUS BiH za EU – STRANPUTICA ZA NAROD!

Kalinić: КANDIDATSКI STATUS BiH za EU – STRANPUTICA ZA NAROD!

Dobijanje zvanične potvrde kandidatskog statusa BIH za ulazak u EU nije vijest za radost, nego za žalost, rekao je Zoran Kalinić, predsjenik stranke Naša priča Republika Srpska.

 

„Stranka NAŠA PRIČA REPUBLIКA SRPSКA odlučno i dalje zastupa stavove koje je zastupala u izbornoj kampanji i ukazuje narodu na bitne uslove i uslovljavalja od strane EU.

Među postavljenih 8 zahtjeva, nalaze se prioriteti: izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i usvajanje zakona o sudovima BIH.

Evropska komisija traži da Visoko sudsko i tužilačko vijeće, čiji je zadatak imenovanje sudija i tužilaca na svim nivoima, osim u ustavne sudove, kao i da Sud i Tužilaštvo BIH treba da imaju USTAVNI STATUS, što zahtjeva izmjene Ustava BIH, Zanimljivo je da će vladajuće stranke iz Republike Srpske, koje su se u predizbornoj kampanji i zalagale za ukidanje Suda i Tužilaštva BIH uz argument da to sudtsvo na državnom nivou nije predviđeno Ustavom BIH, sada MIJENJATI USTAV kako bi formirale Sud i Tužilaštvo na nivou BIH!

Osim izmjena zakona o VSTV-u, od BIH se traži i usvajanje zakona o sudovima u BIH jer BIH nema vrhovni sud na državnom nivou koji bi dosledno tumačio pravo u celoj BIH. Interesantno da su vladajuće stranke u izbornoj kampanji bile upravo protiv ovakvog suda, a sada će izmjenom Ustava, omugućiti njegovo konstituisanje, naveo je Kalinić i dodao:

Da ironija bude veća, za izmjenu Ustava BIH potrebna je dvotrećinska većina u državnom parlamentu, što znači da će i tzv. opozicija sarađivati sa vladajućom strukturom, koju je do juče optuživala za korupciju!
O ostalim zahtjevima EU je besmisleno govoriti, jer EU zahtjeva da vladajuće strukture, koje optužuju za postojanje korupcije, ukinu korupciju.
U budućem vremenu, EU neće odustati od prvobitnih zahtjeva definisanih u 14 tačaka, među kojima je i zahtjev za izmjenu ustavnih odredbi koje daju, kako u EU kažu, ekskluzivna prava konstitutivnim narodima, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima, prilikom imenovanja u sve tri grane vlasti.
Primjera radi, to znači da se u Ustavu BiH briše član IV, stav 1 i 2 koji definišu način konstituisanja Doma naroda po principu zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda. Takođe, odredba Ustava, u vezi sa imenovanjem u ministarski savjet, morala bi da se briše.

Da li je narod saglasan sa tim?!

Zašto niko od političara ne kaže predstavnicima EU da to nisu nikakva “ekskluzivna” prava konstitutivnih naroda, nego prava naroda proizašla iz Dejtonskog sporazuma?!
Političari se kunu u Dejtonski sporazum, istovremeno podržavajući dobijanje statusa kandidata za pristupanje EU, uz uslov koji krši Dejtonski sporazum i ODUZIMA narodima njihovo zagarantovano pravo po principu konstitutivnosti ?!

Nude nam, između ostalog, ukidanje kancelarije OHR-a uz uslov rešavanja pitanja državne i vojne imovine. Ovo da nije žalosno bilo bi smiješno.
Dejtonskim sporazumima, Aneksom 10, formulisano je postojanje i status visokog predstavnika u BIH, kao punomoćnika stranaka potpisnica Sporazuma, ali se njegovo imenovanje, prema međunarodnom pravu, vrši na NEZAКONIT NAČIN!

Visokog predstavnika u BIH je imenovao Savjet za sprovođenje mira, sačinjen od predstavnika država koje su same sebe ovlastile da imenuju Visokog predstavnika. Savjet za sprovođenje mira NIJE imenovala ni Skupština UN, ni Savjet bezbjednosti UN, te se postavlja pitanje odakle Savjet za sprovođenje mira, crpi svoj pravni legitimitet i legalitet?!

To je suštinsko pitanje sa aspekta međunarodnog prava, te bi političari u EU prvo to trebali da nam objasne, a ne da zahtjevaju od Republike Srpske da se odrekne svoje imovine!

Savjet nema uporište u međunarodnom pravu, NE može kreativno da tumači niti da dopisuje međunarodni ugovor, sledstveno NEMA pravni osnov ni da proglašava bilo kakva ovlašćenja za visokog predstavnika u BiH, kao što je to učinjeno na tzv. bonskom zasjedanju Savjeta za sprovođenje mira (decembar 1997.godina) kada su doneseni zaključci koji se tiču visokog predstavnika (tzv. bonska ovlašćenja).

Gospodo u EU, sa aspekta međunarodnog prava, vi imate u skladu sa međunarodnim pravom, samo kancelariju OHR kao fizički prostor oivičen zidovima, ali ne i Visokog predstavnika, jer je imenovan na nezakonit način. To se odnosi na sve Visoke predstavnike do danas, koji su imenovani na nezakonit način.

Dakle, vi nama nudite da ukinete kancelariju OHR, kao fizičku prostoriju, pošto Visoki predstavnci svakako nisu imenovani na zakonit način, uz uslov da se Republika Srpska odrekne svoje imovine?
Pošto nijedna stranka ne sme da zucne predstavnicima EU, Stranka NAŠA PRIČA REPUBLIКA SRPSКA pita EU:
Кako se niste sjetili da zahtijevate, da se iz Ustava BIH izbriše stav koji omogućava nadnacionalnom sudu da imenuje strane državljane u sastav sudija Ustavnog suda?!

Da li je to po EU standardima da vam strani državljani budu sudije u Ustavnom sudu?!
Кako zovete takve tvorevine, državama ili protektoratom?!

Ulaskom u EU narod gubi pravo na samostalnu spoljnu politiku, gubi pravo da razvija samoodrživu ekonomiju i gubi pravo da zastupa svoje interese.

EU nije put nadanja, nego stranputica strmoglavog svakolikog stradanja“, ističe Kalinić.

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.