Vlada Srpske: Za mlade, penzionere i višečlane porodice isplaćeno 109,9 miliona KM

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske da ekonomski osnaži najosjetljivije kategorije stanovništva, Ministarstvo finansija je u septembru nastavilo sa realizacijom paketa mjera finansijske pomoći

više