Predstavljen prvi „Sanskrtsko-srpski rečnik“

Predstavljen prvi „Sanskrtsko-srpski rečnik“

Prvi „Sanskrtsko-srpski rečnik“ donosi fond od 70.000 sanskrtskih reči od kojih je naznačeno preko 5.000 srodnih sa srpskim jezikom, rekao je danas njegov autor Momir Nikić na promociji knjige.

 

Nikić je istakao da je njegov rječnik, na 1.261 strane u izdanju kuće Prometej, bio složen projekat u lingvističkom, leksikografskom, tehničkom i fizičkom pogledu, nalik dugogodišnjem „poslu u rudniku starom 3.500 godina“.

Na promociji u Klubu RTS-a, Nikić je rekao da je u leksikografskom smislu to praktično skup nekoliko rječnika: značenja, morfologije, etimologije, akcenta, izvora za sanskrt, indo-evropskih komparacija, a sadrži i leksikon sanskrtsko-srpskih srodnosti.

„Ovo je prvi klasični rječnik sanskrta na našem jeziku. On je i jedini takve veličine i složenosti na bilo kom slovenskom jeziku. Ima znatno manjih djela proste leksikografske građe, vokabulara i pratećih glosara uz prevode i priručnike…“, naveo je Nikić.

Prema njegovim riječima, naši najbolji lingvisti su zapazili veliku sličnost srpskog i sanskrta, neki su ustvrdili da su negdje i jednom bili jedan jezik, ali „nije nikada postavljeno pitanje o kom sanskrtu je riječ?“

„Naša istraživanja potvrđuju da je srpski najbliži najstarijem sloju – vedskom i prevedskom. Dovoljno je navesti ogromnu bliskost u morfologiji, fleksijama, deklinacijama, konjugacijama, procesima palatalizacije, eufoniji; brojevima, zamenicama, padežima; korijenima, sufiksima…“, rekao je Nikić.

On je istakao i ogromnu sličnost „i u leksici o anatomiji čovjeka, bojama, prirodnom okruženju, stočarstvu i poljoprivredi, bivstvovanju, terminima srodstva, društvene organizacije, religije i rituala, ratne i vojne terminologije“.

„U fondu od nekih 70.000 sanskrtskih riječi naznačili smo preko 5.000 srodnih. Većinu smo sami konstatovali, ali znatan je i dio onih koje su već do sada zapažene“, istakao je autor.

Nikić je diplomirao i magistrirao svjetsku književnost, i prvi je doktor antropologije na Beogradskom univerzitetu. Angažovan je na polju istorijske antropologije i antropolške lingvistike.

Profesor doktor Miloš Kovačević je istakao da je Nikićev rječnik, kada se govori o mrtvim jezicima, „možda bolji od svih koje imamo na srpskom jeziku, ili bivšem srpskohrvatskom“.

„Ovo je knjiga za sve biblioteke, sve lingvističke katedre i za izučavanje opšte lingvistike na svim fakultetima“, istakao je Kovačević.

Profesor doktor Veljko Brborić je ocijenio da je pojava Nikićevog rječnika „važan trenutak u lingvistici Srbije“, jer njima spadamo u red evropskih naroda koji su približili sanskrit čitaocima i istoričarima jezika.

„Ovo pripada kategoriji dvojezičkih rječnika i u kulturno-civilizacijskom smislu će pomoći svima koji se bave srpskim jezikom da vide tu starinu. Siguran sam da će ovo biti početak novih otkrića“, naveo je Brborić.

Ambasador Indije Sandživ Kohli izrazio je duboku zahvalnost Nikiću na rječniku, istakavši da je za taj posao bio potreban „čovjek velikog intelekta, nepokolebive upornosti i posvećenosti, i jake želje da istraži neistraženo“.

„Sanskrt je za nas u Indiji sveti jezik. To je jezik stare indijske filozofije, klasične i duhovne misli“, istakao je Kohli.

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.