Poruka Kresojeviću: Ministarstvo nije nadležno za regulisanje cijena drvnih prerađevina

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske nije nadležno za regulisanje cijena drvnih prerađevina na tržištu, među kojima je i pelet, kao ni grijanja lokalnih

više